Zastupování v trestním řízení

Zabýváme se problematikou zastupování v trestním řízení, a to ve všech jeho fázích. Od sepsání trestního oznámení, podání vysvětlení u Policie ČR, účasti při výslechu a jiných vyšetřovacích úkonech až po zastupování během hlavního líčení a podání odvolání či dovolání.

Každý se může dostat, ať už zaviněně či nezaviněně, do situace, kdy je proti němu vedeno trestní řízení, či naopak je sám terčem útoku pachatele trestného činu, a bude tak v trestním řízení vystupovat v roli poškozeného. Ve všech těchto případech se na nás můžete obrátit, jelikož zastupování v trestním řízení je hlavní náplní naší práce. Jelikož se zaměřujeme zejména na trestní právo a tedy na zastupování v trestním řízení, nabízíme služby na vysoké odborné úrovni a zázemí advokátní kanceláře s dlouholetou praxí v tomto oboru. Neváhejte se proto svěřit do rukou odborníků.