Zastupování při dopravních nehodách

Dostat se do konfliktu s trestním právem během dopravní nehody není až tak složité, jak by se na první pohled mohlo zdát. Trestní právo totiž zná nejen úmyslné trestné činy, ale i ty nedbalostní, které jsou velmi časté právě u dopravních nehod. Poskytujeme kompletní právní poradenství v souvislosti se zastupováním při dopravních nehodách, a to jak pro poškozeného, tak pro toho, kdo dopravní nehodu zavinil.

Připravíme Vás na možné dotazy u výslechu, poučíme o Vašich právech a určíme nejlepší strategii obhajoby v trestním řízení, ve kterém Vás taktéž zastoupíme. Rovněž zvážíme možnost využití odklonu. Rovněž za Vás sepíšeme případnou žádost o prominutí zbytku trestu a navrácení řidičského oprávnění. Poškozenému poté poskytujeme právní pomoc související s vymáháním jeho