Zúčastněná osoba

Dle trestního řádu je zúčastněnou osobou ten, jehož věc byla nebo má být v trestním řízení zabrána. Podobně jako poškozený disponuje v rámci řízení řadou práv, může být přítomen při hlavním líčení a veřejném zasedání, činit při nich návrhy, nahlížet do spisů a podávat opravné prostředky, co do výroku o zabrání věci. Zpravidla je osobou, jejíž zájmy jsou propojeny se zájmy obviněného.