Znalec

Pokud je pro rozhodnutí ve věci potřeba odborných znalostí, přibere orgán činný v trestním řízení znalce v příslušném oboru. Znalec se vyjadřuje k otázkám zadaným orgánem činným v trestním řízení pouze v rámci své odbornosti a nemůže se tak vyjadřovat k otázkám právním. Pokud to soud považuje za důležité může být znalec v rámci hlavního líčení vyslechnut a stranám je poté dána možnost klást znalci doplňující dotazy.