Záznam o zahájení úkonů trestního řízení

Sepisuje Policie ČR v případě, kdy se dozví o skutečnostech nasvědčujících tomu, že došlo ke spáchání trestného činu. Sepsáním záznamu o zahájení úkonů trestního řízení dochází k zahájení trestního řízení, konkrétně fáze prověřování. V této fázi se řízeni ještě nevede proti konkrétnímu podezřelému, ale vyhledávají a shromažďují se informace a skutečnosti, na základě kterých bude později možné obvinit z daného jednání konkrétní osobu.