Usnesení o zahájení trestního stíhání

Usnesením o zahájení trestního stíhání přechází trestní řízení z fáze prověřování do fáze vyšetřování. Toto usnesení se doručuje podezřelému, který má od této chvíle status obviněného a veškerá práva s tím spojená. Od chvíle doručení usnesení o zahájení trestního stíhání se tedy již trestní stíhání vede proti konkrétní osobě a je možné jej vydat pouze pokud orgán činný v trestním řízení dostatečně odůvodní závěr o tom, že se jednání, které má znaky trestného činu, měla dopustit právě tato konkrétní osoba. Proti usnesení o zahájení trestního stíhání je možné podat stížnost, pokud není zahájení trestního stíhání důvodné, může na základě této stížnosti dojít k jeho zastavení a vyřízení celé záležitosti již v této fázi.