Trestní příkaz

Jedná se o rozhodnutí ve věci samé, tedy rozhodnutí o vině a trestu. Trestní příkaz může vydat samosoudce a to bez nařízení hlavního líčení, v případech kdy není pochyb o tom, že se obviněný jednání, jenž je mu kladeno za vinu dopustil a skutkový stav je spolehlivě prokázán doposud shromážděnými důkazy. Trestní příkaz má vždy stejnou povahu jako odsuzující rozsudek a pokud proti němu není podán odpor je pravomocný a vykonatelný, stejně jako rozsudek vydaný v hlavním líčení.