Svědek

Svědek je osobou rozdílnou od obviněného, která předmětnou událost vnímala svými smysly a byla orgány činnými v trestním řízení vyzvána, aby o tomto podala výpověď. Svědek má zákonem stanovenou povinnost dostavit se na předvolání k orgánům činným v trestním řízení. Odmítnout vypovídat může svědek pouze ze zákonem stanovených důvodů.