Státní zástupce

Je orgánem činným v trestním řízení, konkrétně orgánem veřejné žaloby. Státní zástupce dozoruje nad činností policejního orgánu v rámci vyšetřování a následně na základě zjištění policie podává na obviněného obžalobu, či návrh na potrestání. Obžalobu poté také před soudem zastupuje. Státní zástupce se může odvolat proti rozhodnutí soudu a to jak ve prospěch, tak v neprospěch obžalovaného.