Rozsudek

Je rozhodnutím ve věci samé, tedy rozhodnutím o vině a trestu. Pouze soud může v rozsudku uznat pachatele vinným trestným činem a uložit mu za něj trest. Rozsudkem se taktéž zprošťuje viny, tedy vyslovuje se závěr o tom, že obžalovaný nespáchal čin, který mu byl kladen za vinu. Pokud není rozsudek napaden odvoláním stává se pravomocným a vykonatelným.