Poškozený

Dle trestního řádu je poškozeným ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil. Poškozený má v rámci trestního řízení řadu práv, může nahlížet do spisu, navrhovat doplnění dokazování, může se účastnit hlavního líčení a dalších úkonů trestního řízení.