Policie

Orgán činný v trestním řízení. Úkolem policie je v přípravném řízení prověřovat podezření ze spáchání trestného činu, vyhledávat a zajišťovat důkazy, připravovat podklady pro podání obžaloby. V rámci přípravného řízení má policie za tímto účelem mnoho oprávnění. V řízení před soudem již však činná není, nebo pouze zcela výjimečně.