Osoba se samostatnými obhajovacími právy

Osobou se samostatnými obhajovacími právy je osoba blízká obviněnému, ale také na příklad orgán sociálně-právní ochrany děti v případech, kdy je obviněným mladistvý. Jak již samotný název napovídá, jedná se o osobou, která má obhajovací práva (tzn. jedná ve prospěch obviněného) a tato jsou na obviněném nezávislá. Taková osoba tedy může za obviněného na příklad i podat odvolání.