Odvolání

Odvolání je řádným opravným prostředkem proti rozhodnutí soudu prvního stupně. Může jej podat obžalovaný, poškozený, zúčastněná osoba a státní zástupce. Ve prospěch obžalovaného se mohou odvolat i jeho osoby blízké. Důsledkem odvolání je iniciace řízení u nadřízeného soudu, který zkoumá správnost a zákonnost napadených výroků. Pokud bylo podáno odvolání jen ve prospěch obžalovaného, nemůže mu být uložen vyšší trest než jaký mu byl uložen rozsudkem soudu prvního stupně. V neprospěch obžalovaného se může odvolat pouze státní zástupce a pokud to učiní, může být obžalovanému v řízení před odvolacím soudem uložen i vyšší trest.