Odsouzený

Odsouzeným je osoba, která byla v řízení před soudem uznána vinou trestným činem a takovéto odsuzující rozhodnutí nabylo právní moci. Pravomocným se rozhodnutí stává v momentě, kdy se již proti němu nelze bránit řádným opravným prostředkem (odvolání, odpor).