Obžaloba

Pokud státní zástupce má za to, že podklady, které shromáždila policie v rámci přípravného řízení, jsou dostatečné, a že se jeví jako velmi pravděpodobné, že se jednání, které je trestným činem dopustil právě obviněný, sepíše obžalobu. V obžalobě musí být přesně identifikován obviněný, tedy ten, komu je dané jednání kladeno za vinu a dále musí být přesně specifikováno jednání, v němž je spatřován trestný čin a jeho právní kvalifikace. Státní zástupce v obžalobě navrhuje důkazy, které by dle jeho názoru měly být u soudu provedeny a je povinen navrhovat důkazy jak v neprospěch, tak v prospěch obviněného. Takto sepsaná a řádně odůvodněná obžaloba je poté zaslána soudu, který na jejím podkladě buď obžalobu předběžně projedná, pokud má za to, že je potřeba ještě něco doplnit, nebo nařídí hlavní líčení, kde bude věc popsaná v obžalobě podrobně zkoumána a projednávaná.