Obviněný

Jedná se o osobu, která je důvodně podezřelá ze spáchání trestného činu a bylo již proti ní zahájeno trestní stíhání. Trestní stíhání je zahájeno doručením usnesení o zahájení trestního stíhání a od této chvíle se tedy již trestní stíhání vede proti konkrétní osobě. Usnesení o zahájení trestního stíhání je možné vydat pouze pokud orgán činný v trestním řízení dostatečně odůvodní závěr o tom, že se jednání, které má znaky trestného činu, měla dopustit právě tato konkrétní osoba.