Obhájce

Obhájcem v trestním řízení může být pouze advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Obhájce je povinen uplatňovat v rámci obhajoby a v mezích zákona vše, co je pro obviněného příznivé. Obhájce má široké možnosti účasti při vyšetřovacích úkonech prováděných policii, může klást svědkům otázky, účastnit se prověrky na místě, rekognice a řady jiných úkonů. Nezastupitelná je role obhájce v hlavním líčení, kde opět může klást vyslýchaným dotazy a uvádět skutečnosti, které zmírňuji vinu jeho klienta, či navrhovat jeho zproštění obžaloby.