Návrh na povolení obnovy řízení

Mimořádný opravný prostředek, který slouží k odstranění nedostatků ve skutkových zjištěních. Obnova řízení je přípustná v případech, kdy se po právní moci rozhodnutí objeví nové skutečnosti nebo důkazy, které odůvodňují jiné rozhodnutí ve věci (např. objeví se dosud nevyslechnutý svědek, jehož výpověď potvrdí verzi obviněného.)