Návrh na potrestání

Návrhem na potrestání končí fáze zkráceného přípravného řízení a zároveň má účinky zahájení trestního stíhání. Od okamžiku doručení návrhu na potrestání se podezřelý nazývá obviněným. Návrh na potrestání má stejné obsahové náležitosti jako obžaloba a stejně tak jako obžalobu jej sepisuje státní zástupce. Na základě podání návrhu na potrestání je zahájeno zjednodušené řízení před soudem.