Dovolání

Mimořádný opravný prostředek, kterým může být napadeno pravomocné rozhodnutí soudu, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon takovou možnost připouští. Dovolání se podává k Nejvyššímu soudu a je možné jej podat pouze prostřednictvím obhájce.