Sepis trestního oznámení

Domníváte se, že se vůči Vám či Vaší osobě blízké někdo dopustil trestného činu? Dozvěděli jste se o spáchání trestného činu a nechcete, aby to pachateli prošlo jen tak? Poskytujeme služby v oblasti rozboru trestních věci a právní poradenství v oblastí trestního práva. Díky naší dlouholetým zkušenostem v této oblasti můžeme případ komplexně prostudovat a sdělit Vám, k naplnění jakého trestného činu mohlo daným jednáním pachatele dojít. Na základě tohoto rozboru pro Vás poté můžeme sepsat trestní oznámení a zaslat jej orgánům činným v trestním řízení k dalšímu opatření.

Sepsat trestní oznámení tak, aby se jím orgány činné v trestním řízení hlouběji zabývaly není úplně jednoduché, a proto je vždy na místě vyhledat odborníka v oblasti trestního práva, který zná znaky jednotlivých skutkových podstat trestných činů a ví, jak je potřeba trestní oznámení formulovat a jaké jsou jeho náležitosti.