Prominutí zbytku trestu

Pomáháme odsouzeným ve výkonu trestu odnětí svobody, či těm, kterým bylo odebráno řidičské oprávnění komplexními kroky k prominutí zbytku trestu. Poskytujeme právní poradenství, aby se klient dověděl, zda jsou v jeho případě splněny podmínky pro podání žádosti o prominutí zbytku trestu. V případě, že splněny jsou, můžeme klientovi sepsat žádost o prominutí zbytku trestu a poskytnout mu odborné poradenství, jehož cílem je zkrácení pobytu ve vězení, či rychlejší navrácení řidičského oprávnění.

V případě, že jste se ocitli v situaci, kdy již máte část výkonu trestu za sebou a potřebujete zjistit, zda existuje šance na prominutí jeho zbytku, neváhejte se a nás obrátit. Na oblast trestního práva se zaměřujeme již řadu let a můžeme Vám tak poskytnout kvalitní právní poradenství a pomoc.