Právní poradenství při výkonu trestu

Poskytujeme právní poradenství při výkonu trestu odnětí svobody, které spočívá jak v možnosti osobní návštěvy odsouzeného ve věznici, kdy pouze obhájce je oprávněn navštívit svého klienta v jakýkoliv den a v jakoukoliv denní dobu, tak v sepsání žádosti o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, či prominutí zbytku trestu.

Samozřejmostí je i právní pomoc spočívající v sepsání žádosti o zahlazení odsouzení, pomoc při zprostředkování příslibu zaměstnání v případech, kdy je žádáno o podmíněné propuštění odsouzeného či prominutí zbytku trestu.