Právní pomoc u výslechu

Přišlo Vám předvolání od Policie ČR k podání vysvětlení a máte z výslechu obavy? Nabízíme Vám odborné právní poradenství v oblasti trestního práva. Připravíme Vás na to, jak to u výslechu zpravidla probíhá, jaké je rozdělení rolí, na co se Vás mohou u výslechu ptát. Poskytneme Vám poučení o Vašich právech tak, aby pro Vás byla srozumitelná. Vysvětlíme Vám, kdy máte právo odepřít výpověď a za jakých okolností je to vhodné. A konečně, v případě že si nebudete jistí a bude Vám příjemnější mít u podání vysvětlení oporu, můžeme Vám nabídnout i svou účast u samotného výslechu.

Oblast trestního práva je velmi složitá a člověk, kterým se jim aktivně nezabývá jí zpravidla nemůže dobře porozumět. Na výslech je proto vždy lepší být dobře připraven, neboť jen tak se můžete vyvarovat toho, že byste uvedli skutečnost svědčící v neprospěch Vás nebo osoby Vám blízké.