Podání odporu proti trestnímu příkazu

Každý se může dostat do situace, kdy v ruce drží právě doručený trestní příkaz odsuzující ho za naplnění některé ze skutkových podstat trestného činu. To nejhorší, co v dané situace můžete udělat je nijak nereagovat a čekat, neboť pokud ve stanovené lhůtě nepodáte odpor, stane se trestní příkaz pravomocným. Tím nejlepším řešením poté je, obrátit se (nejlépe bez zbytečného odkladu) na odborníka v oblasti trestního práva, který za Vás podá odpor proti trestnímu příkazu.

Podáme za Vás odpor proti trestnímu příkazu a zastoupíme Vás i v navazujícím trestním řízení. Poskytujeme právní pomoc a komplexní rozbor Vašeho případu, včetně poučení o Vašich právech a povinnostech.