Obhajoba v trestním řízení

Dostali jste se do konfliktu s trestním právem a zvažujete své další kroky a možnosti? Můžete se samozřejmě obhajovat sami, avšak my Vám nabízíme kvalitní právní služby v oblasti obhajoby v trestním řízení. Naše kancelář se dlouhodobě zabývá právě trestním právem a obhajobou v trestním řízení.

Můžeme Vám být nápomocni od zahájení trestního řízení až po vynesení rozsudku, včetně případného podání opravného prostředku či až následně v rámci výkonu trestu. Obhajoba v trestním řízení zahrnuje nejen účast advokáta při vyšetřovacích úkonech a řízení u soudu, ale také stanovení strategie obhajoby v trestním řízení a nezbytné právní poradenství pro obviněného. Právní poradenství může být realizováno v naší advokátní kanceláři, či případně i ve výkonu trestu nebo ve vazbě. Konflikt s trestním právem není radno brát na lehkou váhu a můžeme Vám tak jen doporučit svěřit se do rukou odborníků v této oblasti.