Obhajoba u hlavního líčení

Hlavní líčení je fází trestního řízení po podání obhajoby, kdy soud rozhoduje o vině, či nevině obviněného. Hlavní líčení je stěžejní fází celého trestního řízení a provádí se během něj veškeré důkazy. Z tohoto důvodu je velmi důležité být na něj řádně připraven, ať už vystupujete v pozici poškozeného, svědka či obviněného.

Poskytujeme právní poradenství související s obhajobou v hlavním líčení, která spočívá v právním rozboru situace, ve které se obviněný nachází a určení strategie jeho obhajoby. Samozřejmostí je účast obhájce u hlavního líčení, kde je zcela stěžejní, aby obhájce činil vše ve prospěch svého klienta tak, aby byly objasněny všechny skutečnosti, které jeho klienta viny zbavují nebo ji alespoň zmírňují. V případě, že potřebujete obhájce u hlavního líčení, neváhejte se obrátit na naší kancelář, která se přímo specializuje na oblast trestního práva.