Zkrácené přípravné řízení

Zkrácené přípravné řízení lze konat pouze o těch trestných činech, u kterých zákon stanoví trest odnětí svobody nejvýše pět let, a které spadají do příslušnosti okresních soudů. Další podmínkou, aby takovéto zjednodušené přípravné řízení mohlo proběhnout je, že pachatel byl přistižen přímo při činu nebo bezprostředně poté a jeví se tedy jako pravděpodobné, že bude do 14 dnů postaven před soud. Lhůta 14 dnů je také lhůtou, v které musí policejní orgán zajistit potřebné důkazy a předat věc státnímu zástupci. Tuto lhůtu může prodloužit pouze státní zástupce.

Ve zkráceném přípravném řízení nedochází oproti standardnímu přípravnému řízení k vydání usnesení o zahájení trestního stíhání (a chybí zde tedy fáze vyšetřování), kterým počíná trestní stíhání obviněného, ale dochází pouze ke sdělení podezření. To je orgán činný v trestním řízení povinen sdělit podezřelému nejpozději před započetím jeho výslechu.

Bylo Vám nebo Vašemu blízkému sděleno podezření a potřebujete kvalifikovanou právní pomoc advokáta ? Neváhejte se na nás obrátit.