Zkrácený průběh trestního řízení

Zjednodušené řízení se může konat o méně závažných trestných činech, u kterých horní hranice trestu odnětí svobody nepřevyšuje pět let, které se jeví skutkově poměrně jednoznačně a jednoduše a není tak většinou potřeba provádět složité a časově náročné dokazování.

 

Zkrácené přípravné řízení

Návrh na potrestání

Zjednodušené řízení před samosoudcem

Trestní příkaz

                                                                                     Odpor