Zjednodušené řízení před samosoudcem

Jedná se o zvláštní druh řízení o typově jednodušších a méně náročných skutcích, o kterých se konalo zkrácené přípravné řízení. Samosoudce okresního soudu projednává skutek, obsažený v návrhu na potrestání, který je výsledkem zkráceného přípravného řízení. Pokud obviněný i státní zástupce považují dosavadní zjištění, obsažená v návrhu na potrestání za nesporná, nemusí se provádět další dokazování a je možné rovnou vydat rozhodnutí. V opačném případě se rozhoduje tak, jako v klasickém hlavním líčení.