Vazba

V okamžiku kdy dojde k zahájení trestního stíhání je možné vzít obviněného do vazby. Jedná se o opatření, ke kterému by mělo být přistupováno pouze výjimečně a odůvodněných případech, neboť se o vazbě rozhoduje ještě ve fázi, kdy již sice byla z trestného činu obviněná konkrétní osoba, ale tato ještě nebyla odsouzena a je proto potřeba ctít presumpci neviny. Soud může rozhodnout o vzetí obviněného do vazby pouze v případech, kdy je shledáno naplnění alespoň jednoho z vazebních důvodů, kterými jsou:

  • důvodná obava, že obviněný uprchne nebo se bude skrývat, aby se trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul
  • důvodná obava, že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání
  • důvodná obava, že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán, dokoná trestný čin, o který se pokusil, nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo kterým hrozil

Pokud soud shledá, že zde nejsou dány důvody pro vzetí obviněného do vazby, či případně návrh na vzetí do vazby nebyl vůbec podán (neboť je zcela zjevné, že důvody nejsou dány, či se nejedná o natolik závažný trestný čin) probíhá vyšetřování trestní věci obviněného na svobodě.

Ocitl se Váš příbuzný nebo jiná osoba blízká ve vazbě a chcete mu zajistit kvalitního obhájce? Neváhejte nás kontaktovat.