Trestní oznámení

Trestní řízení začíná buďto z úřední povinnosti (tzv. „ex officio“) nebo na základě trestního oznámení. To může podat kdokoliv, kdo se dozví o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, nemusí se tedy jednat pouze o poškozeného, či osobu, které se protiprávní jednání bezprostředně týká. Trestní oznámení se podává u Policie ČR a to bez ohledu na příslušnost (tj. každý útvar policie má povinnost trestní oznámení přijmout) nebo na Státním zastupitelství, kde opět platí, že je jedno, na jaké konkrétní státní zastupitelství bude trestní oznámení podáno. Tyto orgány mají povinnost se oznámením zabývat a pokud o to požádá osoba, která podání učinila, mají také povinnost oznamovateli sdělit, jakým způsobem byl podnět vyřízen (a to ve lhůtě jednoho měsíce).

Trestní oznámení nemá ze zákona předepsanou konkrétní formu, či konkrétní obsahové náležitosti, avšak je nezbytné, aby v něm byly vymezeny základní skutečnosti a to z toho důvodu, aby se jím orgány činné v trestním řízení mohly zabývat. V případě, že orgán činný v trestním řízení dospěje k názoru, že věc není potřeba dále prověřit, může oznámení jako nedůvodné odložit, v opačném případě pak dochází k zahájení trestního stíhání.

Máte-li pocit, že došlo ke spáchání trestného činu a nevíte si rady jak trestní oznámení sepsat neváhejte se na nás obrátit. Bylo na Vás podáno trestní oznámení a nevíte jak dál? Obraťte se na nás.