Standardní průběh trestního řízení

Trestní řízení je zákonem stanovený postup orgánů činných v trestním řízení a dalších subjektů podílejících se na tomto postupu, jehož cílem je zjištění trestného činu a jeho pachatele, vynesení spravedlivého rozhodnutí o vině, trestu a ochranném opatření, případně o nároku poškozeného na náhradu škody, popřípadě i výkon rozhodnutí v něm učiněných.

 

 

Trestní oznámení

Záznam o zahájení úkonů trestního řízení

Fáze prověřování

Usnesení o zahájení trestního stíhání

Fáze vyšetřování

Obžaloba

Hlavní líčení

Rozsudek

Odvolání

Fáze odvolacího řízení

Fáze vykonávací

Mimořádné opravné prostředky