Fáze odvolacího řízení

Tato fáze nastupuje pokud je podáno odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně. Řízení probíhá před soudem, který je nadřízený soudu, který o věci rozhodoval v prvním stupni. Pokud tedy o trestní věci rozhodovat okresní soud, odvolací řízení probíhá u soudu krajského, pokud v prvním stupni rozhodoval soud krajský, je odvolacím soudem proti jeho rozhodnutí vrchní soud. Jestliže bylo odvolání podáno pouze ve prospěch obžalovaného, nemůže mu být uložen přísnější trest ani nemůže být uznán vinným těžším trestným činem. Pokud se však odvolal státní zástupce v neprospěch obžalovaného výše zmíněné neplatí. Účelem řízení před odvolacím soudem je přezkum zákonnosti a správnosti rozhodnutí soudu prvního stupně. Odvolací soud může rozhodovat jak ve veřejném, tak v neveřejném zasedání.

Potřebujete zastoupit v řízení před odvolacím soudem? Obraťte se na nás.