Odpor

Odpor je řádným opravným prostředkem proti trestnímu příkazu, vydanému samosoudcem mimo hlavní líčení. Může jej podat jak obviněný a osoby, kterého mohou v jeho prospěch podat odvolání, tak státní zástupce a to ve lhůtě osmi dnů od doručení trestního příkazu. Podáním odporu se trestní příkaz ruší a celá věc se projedná v klasickém hlavním líčení před soudem prvního stupně.