Obhájce zdarma? Jde to.

Trestní řád předvídá situaci, kdy může být obviněnému poskytnuta bezplatná obhajoba, či obhajoba za sníženou odměnu, když stanoví, že:

„Osvědčil-li obviněný, že nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady obhajoby, rozhodne předseda senátu a v přípravném řízení soudce, že má nárok na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu. Vyplývá-li ze shromážděných důkazů, že obviněný nemá dostatek prostředků na náhradu nákladů obhajoby, může, je-li to třeba k ochraně práv obviněného, rozhodnout předseda senátu a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce o nároku na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu i bez návrhu obviněného.“

K osvědčení o nedostatku finančních prostředků je potřeba doložit podklady, ze kterých lze tíživou finanční situaci dovodit. Jsou jimi zejména:

  • doložení výše mzdy/ důchodu / dávek sociální péče / sociálních dávek / dávek pomoci v hmotné nouzi / přídavku na dítě / příspěvku na bydlení (vše formou oficiálního dokumentu od konkrétního státního orgánu)
  • údaje o počtu a věku zaopatřovaných (vyživovaných) osob
  • údaje o osobním majetku (na příklad vlastnictví domu, či pozemku, zůstatky na účtech, vozidla, zbraně, cenné papíry apod.)

Jestliže nám doložíte potřebné podklady prokazující, že nemáte dostatek prostředků k hrazení nákladů obhajoby, můžeme pro Vás připravit žádost o bezplatnou obhajobu, či obhajobu za sníženou odměnu.