Mimořádné opravné prostředky

Jedná se o opravné prostředky směřující proti již pravomocnému rozhodnutí, které již nelze napadnout řádným opravným prostředkem (odvolání, odpor). V trestním řízení existují tři druhy mimořádných opravných prostředků, jsou jimi: dovolání, návrh na obnovu řízení, stížnost pro porušení zákona.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým může být napadeno pravomocné rozhodnutí soudu, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon takovou možnost připouští. Dovolání se podává k Nejvyššímu soudu a je možné jej podat pouze prostřednictvím obhájce.

Stížnost pro porušení zákona směřuje taktéž proti již pravomocnému rozhodnutí soudu nebo státního zástupce. Projednává ji, stejně jako dovolání, Nejvyšší soud. Stížnost pro porušení zákona však může podat pouze ministr spravedlnosti, obviněný pak může k tomuto dát pouze podnět.

Návrh na povolení obnovy řízení je posledním z mimořádných opravných prostředků a slouží k odstranění nedostatků ve skutkových zjištěních. Obnova řízení je přípustná v případech, kdy se po právní moci rozhodnutí objeví nové skutečnosti nebo důkazy, které odůvodňují jiné rozhodnutí ve věci (např. objeví se dosud nevyslechnutý svědek, jehož výpověď potvrdí verzi obviněného)

Bylo proti Vám vydáno rozhodnutí, které již nabylo právní moci a chcete udělat maximum proto, abyste toto rozhodnutí ještě mohli zvrátit? Pomůžeme Vám s podáním mimořádných opravných prostředků.