Důležité listiny a podání v trestním řízení

V trestním řízení jsou orgány činnými v trestním řízení vydávány a vyhotovovány různé listiny. Důležitá jsou však také podání, která sepisuje obviněný, či jeho obhájce. Níže se nachází výčet těch nejdůležitějších písemností, se kterými se můžete setkat.

Trestní oznámení

Záznam o zahájení úkonů trestního řízení

Usnesení o zahájení trestního stíhání

Obžaloba

Návrh na potrestání

Rozsudek

Trestní příkaz

Odvolání

Dovolání

Stížnost pro porušení zákona

Návrh na povolení obnovy řízení