Jak probíhá trestní řízení?

Zkrácené trestní řízení může probíhat v případech, které jsou typově méně závažně (může se konat o trestných činech, o nichž přísluší konat řízení v prvním stupni okresnímu soudu, a na které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let) a je u nich větší pravděpodobnost rychlého vyřízení trestní věci. V opačném případě je nutné konat standardní trestní řízení, které zpravidla trvá déle a je pro všechny strany trestního řízení náročnější.

Standardní průběh řízení

Zkrácený průběh řízení