Fáze vykonávací

Tato fáze nastupuje v případě, kdy bylo rozhodnuto o tom, že se obviněný trestného činu dopustil a toto odsuzující rozhodnutí nabylo právní moci. Účelem výkonu rozhodnutí je uskutečnění toho, co je obsahem daného rozhodnutí. Jedná se o poslední stádium trestního řízení