Fáze prověřování

Jestliže policejní orgán dospěje k závěru, že v daném případě existují skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin sepíše o tom záznam o zahájení úkonů trestního řízení, kterým se zahajuje trestní řízení a konkrétně fáze prověřování. V této fázi trestního řízení orgány činné v trestním řízení prověřují skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, zjišťují co se vlastně stalo a pátrají po podezřelých. Od chvíle sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení se na veškeré postupy orgánu činných v trestním řízení vztahuje trestní řád a je proto vhodné si svá práva v této souvislosti ohlídat. V této fázi ještě orgány činné v trestním řízená nemají zpravidla jednoho konkrétního podezřelého, ale shromažďují informace a podklady, aby za daným protiprávním jednáním mohli nalézt konkrétní osobu a této tzv. „sdělit obvinění.

V této fázi trestního řízení mají orgány činné v trestním řízení řadu pravomocí, které slouží k prověření zda došlo, či nedošlo ke spáchání trestného činu a kdo se jej dopustil. Jednou z takových pravomocí je vyžadovat vysvětlení od fyzických a právnických osob, kdy každý je povinen se na předvolání dostavit. Tomuto však koresponduje právo každého, kdo byl k podání vysvětlení předvolán, na pomoc advokáta, který smí být výslechu přítomen, může svému klientovi radit, být mu oporou a dohlédnout na to, aby během tohoto úkonu byla dodržována práva jeho klienta.

Obdrželi jste předvolání k podání vysvětlení a chcete, aby na bezproblémový průběh úkonu dohlédl advokát? Neváhejte se na nás obrátit.