Ceník

Cena za právní služby se odvíjí od konkrétní výše trestní sazby a taktéž dle náročnosti. Jinak je účtována jednoduchá kauza s nízkou hladinou hrozícího trestu (např. drobná kriminalita) a jinak je účtována věc, která spočívá na složitém právním základu, či velkém množství důkazů, jako je např. rozsáhlá hospodářská trestná činnost. V naprosté většině případů advokát účtuje přiměřenou zálohu, aby se mohl seznámit s danou věcí. Obecně vzato je cenové podmínky možno rozdělit do následujících kategorií:

kategorie 1)
Všechny trestné činy s horní hranicí sazby do 4 let odnětí svobody – hodinová sazba od 2.000,- Kč / hodinu.

kategorie 2)
Všechny trestné činy s horní hranicí sazby do 8 let odnětí svobody – hodinová sazba od 2.500,- Kč / hodinu.

kategorie 3)
Standardně složité trestné činy s horní hranicí sazby od 9 let odnětí svobody – hodinová sazba od 3.000,- Kč / hodinu.

kategorie 4)
Obzvláště složité trestné činy  s horní hranicí sazby od 9 let odnětí svobody – hodinová sazba od 4.000,- Kč / hodinu.

 

Advokát si ve všech případech účtuje přiměřenou zálohu.

V případě předchozí dohody je možné na poskytované služby domluvit splátkový kalendář.

V ostatních případech dle dohody.

 

Na rozdíl od většiny jiných kanceláří pracuje na každém našem případu více právníků, abychom v případě nutnosti (např. zdravotní indispozice advokáta) byli schopni lépe zajistit kvalitní zástup. V jiných případech totiž advokát musí složitě vysvětlovat jinému kolegovi mnohdy komplikované pozadí daného případu, což není vždy možné s ohledem na časový tlak učinit v dostatečné kvalitě. Na výsledku sporu nám záleží a navíc jsme toho názoru, že je vždy dobré základní právní rámec prodiskutovat ve více lidech (na všechny naše trestní kauzy děláme v pravidelných intervalech pracovní porady) a nejen proto objektivně poskytujeme mnohem vyšší standard služeb, než jaký můžete najít ve většině jiných advokátních kanceláří, kde by na vaší věci dělal zpravidla jen jeden právník.